SEB
Swedbank
LHV Pank
Kasutajanimi:    Parool:   
Kasutajatingimused


1. Üldist
1.1. Portaali Rahakott.ee haldab OÜ Masuta (registrikood 12403157).
1.2. Portaal pakub isikutevaheliste laenude vahendusteenust.
1.3. Portaali kasutajatingimustega reguleeritakse kasutajate ja portaali haldaja vahelisi suhteid portaali kasutamisel.
1.4. Portaali tegevus on juhindunud Eesti Vabariigis kehtestatud seaduste, portaali kasutajatingimuste ja üldlevinud heade tavade järgi.

2. Registreerimine
2.1. Kliendi poolt portaalile usaldatud isikuandmeid hoitakse vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele. Klientide isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud laenutegevuse korral. 
2.2. Registreerumisel kasutatakse turvalist isikutuvastust läbi internetipanga. 
2.3. Registreerides end portaalis, kinnitab kasutaja, et on läbi lugenud ja aru saanud kasutajatingimustest ning nõustunud nendega.
2.4.  Kasutaja kinnitab, et portaali kasutajaks registreerimisel tema kohta esitatud andmed on tõesed ja vastavad tegelikkusele.
2.5. Pärast kasutajaks registreerimist toimub portaali sisenemine kasutajanime ja parooliga. 
2.6. Portaali kasutajatingimustega on klient kohustatud tutvuma enne lõplikku registreerumist. Portaali haldajal on õigus muuta kasutajatingimusi ilma ette teatamata. 

3. Laenutegevus
3.1. Liitumis- ja lepingutasud portaalis puuduvad. Ühekordne tasu võetakse laenutegevuse sõlmimisel teise poole kontaktandmete nägemise eest.
3.2. Tasu suuruse määrab portaali haldaja.
3.3. Laenutegevuse osapoolteks on kaks füüsilist isikut, kes leiavad teineteist portaali vahendusel.
3.4. Fikseeritud intress laenu võtmisel puudub. 
3.5. Tähtaja, mille jooksul laen tagasi makstakse, määrab kasutaja.
3.6. Kui kasutaja, kes nõustub raha välja laenama, on leidnud sobiva kasutaja, kellele laenata, sõlmitakse ja kinnitatakse laenuleping laenu detailides valikuga "JAH".
3.7. Laenuleping, kus fikseeritakse laenuvõtja ja –andja isikuandmed, laenatav summa ja maksetähtaeg, on nähtav mõlemale osapoolele. 
3.8. Kõik tekkinud ebakõlad lahendavad lepingu osapooled omavahel. Portaal ei vastuta selle eest.
3.9. Lepingus kinnitatud maksetähtaja ületamisel laenuvõtja poolt on laenuandjal õigus esitada tsiviilhagi kohtule või inkassoteenust pakkuvale ettevõttele.

4. Vastutus
4.1. Kliendid loevad, saavad aru ja peavad kinni portaali Rahakott.ee kasutajatingimustest ja laenulepingust mõlemapoolselt. Selle eest vastutavad osapooled ainuisikuliselt.
4.2. Kliendid vastutavad registreerumisel esitatud isikuandmete õigsuse eest. Valeandmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.
4.3. Rahaliste raskuste tekkimise ja laenuraha tagastamise häirete eest vastutab laenuvõtja. 
4.4. Portaal Rahakott.ee ei garanteeri, et registreerunud kliendid on teovõimelised, süüdivad ja maksujõulised.
4.5. Portaal kui laenuvahendaja ei vastuta klientide omavahelise laenutegevuse ja tekkinud ebakõlade eest.
4.6.
 Laenuvõtja nõustub, et kui laenuandjale on tagasimakse hilinenud 30 päeva või rohkem, avaldab Rahakott.ee oma portaalis laenuvõtja kasutajanime koos ees- ja perekonnanime ning sünniajaga. Eemaldatakse see vaid võlgnevuse tasumisel täies ulatuses.


Kalkulaator

Sinu laenatav summa EUR
Intress on
Tagasi pead maksma 126 EUR
 


© 2022 Kõik õigused reserveeritud OÜ Masuta. SMS Service by Fortumo.