SEB
Swedbank
LHV Pank
Kasutajanimi:    Parool:   
Portaalist ehk Korduma Kippuvad Küsimused


Mis on Rahakott.ee?
Rahakott.ee vahendab eraisikutevahelist laenutegevust. Portaalis toimetamiseks peab soovija ennast portaali kasutajaks registreerima, autentides end turvaliselt läbi pangalingi. Kogu laenutegevus on kogukonnakeskne ja põhineb eraisikute omavahelisel suhtlemisel, mis on investeerijatele parim võimalus raha kasvatamiseks ning laenusoovijatele hea alternatiiv kiirlaenufirmadele.

Kuidas toimub laenamine või laenu andmine Rahakott.ee vahendusel?
Pärast kasutajaks registreerimist saab portaali sisse logida ja sisestada "Minu rahakott" alt laenusoovi või rahapaki, mille tingimused summa suuruse, intressi ja tähtaja osas määrab lisaja ise. Peale seda on laenusoov või rahapakk portaali kasutajatele näha koos lisaja kasutajanime ja tema määratud tingimustega.

Kui laenusoovija või -pakkuja on leidnud endale sobivate tingimustega laenusoovi või rahapaki, peab ta tasuma andmete nägemise tasu. Tasuda on võimalik pangalingi või SMS-teenuse kaudu. Peale tasumist kuvatakse kasutajale teise poole andmed koos kontaktidega ning lisandub võimalus väljendada oma soovi laenu anda või võtta kinnitades seda valikuga "Jah" ja seejärel klikates kujutisele "Muuda". Nüüd jääb soov või pakkumine ootele seniks, kuni Teie andmete nägemise eest tasub ka teine pool. Kui teine pool on samuti tingimustega nõustunud ja seda kinnitanud valikuga "Jah" genereerib süsteem automaatselt laenulepingu.

Kui laenusoovija ei ole laenuandjale usaldusväärne või tema andmed on meie võlglaste nimekirjas, võib laenuandja keelduda laenu andmisest ja leida uue soovija.

Millised on Rahakott.ee teenuste hinnad?
Laenusoovi ja rahapaki lisamine on tasuta. Laenuandja või -saaja andmete nägemine lepingu sõlmimiseks on pangalingiga tasudes 2,10 eurot, ja SMS-teenuse abil 3,20 eurot. Kehtivaid laenulepinguid saab kontrollida SMS-teenuse abil, mis maksab 0,64 eurot. Hinnakirja leiad siit.

Kes saavad kasutada Rahakott.ee portaali?
Praegusel hetkel saavad Rahakott.ee-d kasutada LHV, SEB ja Swedbank'i kliendid. Tulevikus on samasugune võimalus kindlasti ka teiste pankade klientidel ja ID-kaardi kasutajatel.

Kas  registreerumine on ohutu ja konfidentsiaalne?

Jah, see on täiesti ohutu, kuna isiku tuvastamine toimub läbi internetipanga. Vaid nii saame olla kindlad, et registreerumisel esitatud isikuandmed klapivad tegeliku isikuga.

Kas võin olla kindel, et minu isikuandmed ei lähe kuskile kaduma?
Absoluutselt! Laenulepingut sõlmides avaldatakse andmeid minimaalselt, kindlustamaks Teie usaldusväärsuse teisele poolele. Me ei avalda andmeid ühelegi krediidiasutusele. Erandiks on lepingu rikkumine ning maksehäire tekkimine, mille puhul on kahju kannatanud osapoolel õigus esitada hagi kohtule või loovutada nõue koos võlgniku isikuandmetega inkassofirmale, kes avaldadab maksehäire koos andmetega Krediidiinfos. Võlglase kasutajanimi koos ees- ja perekonnanime ning sünniajaga avaldatakse lisaks ka meie lehe "võlglased" rubriigis.

Laenulepingud sõlmitakse meie laenuportaalis vaid laenuandja ja –saaja vahel, ilma kõrvaliste isikute sekkumiseta.

Rahakott.ee tegevus on juhindunud Eesti Vabariigi seadusi järgides: 
võlaõigusseadus, isikuandmete kaitse seadus.

Miks ma peaksin kasutama just Rahakott.ee portaali?
Rahakott.ee on Eestis uudne alternatiivset võimalust pakkuv laenuvahendaja, viies kokku laenusoovija ja –andja just sellisel viisil, et vahetatakse omavahel isikuandmeid, sõlmitakse leping ja laenatakse, jättes kõrvale kõik finantsinstitutsioonid. Kasulik on see mõlemale osapoolele: investor saab enda paigutatud rahalt suuremat intressi kui pangas tähtajalisel hoiusel hoiustades ning laenajad saavad kergemini ja mõningatel juhtudel ka madalamate intressidega laenu. Arvame, et sotsiaalne laenamine on palju ausam, targem ja inimlikum viis raha vahendamiseks.

Kas laenulepingut on võimalik sõlmida arvuti tagant lahkumata?
Laenulepingut on võimalik sõlmida Rahakott.ee vahendusel. Kui investor ja laenaja on portaali vahendusel teineteist leidnud ja tingimustega nõustunud, kinnitades seda laenu detailides valikuga "JAH", genereerib süsteem automaatselt laenulepingu, mis on kohe nähtav ja hiljem taasesitatav mõlemale poolele. Kasutajatel on võimalik ka eelnevalt tutvuda laenulepingu näidisega.

Kuidas võin olla kindel, et ma laenuandjana oma raha tagasi saan?
Rahakott.ee portaali vahendusel raha laenata on julge meetod, ei saa alati kindel olla laenuvõtja maksedistsipliinis või soovis laen tagastada, kuid tuginedes konkurentide ja turu uurimisele, on tõenäosus enda raha kaotada väike. Kindlasti tuleb enne laenulepingu sõlmimist kontrollida laenusoovija tausta interneti otsingumootorite vahendusel, meie võlglaste nimekirjast (registreerunud kasutajatele) ning avalikest andmebaasidest: emta, ametlikud teadaanded, kreedix, julianus ja tasuline krediidiinfo. NB! Ametlikest teadaannetest otsimisel kasutada ainult perekonnanime või isikukoodi. Ees- ja perekonnanime koos kasutades otsing tulemust ei anna.


Mis juhtub, kui laenuvõtja jääb tagasimaksetega hiljaks?
Laen ja selle tagasimaksed lepitakse kokku lepingus, maksehäirete korral on mõistlik püüda lahendada olukord omavahel. Kui selline huvi laenusaajal puudub, siis on laenuandjal võimalus esitada elektroonselt maksekäsu kiirmenetluse avaldus või loovutada nõue inkassoteenust pakkuvale ettevõttele.

Kuidas esitada E-toimiku kaudu maksekäsu kiirmenetluse avaldus?
Juhendi E-toimiku kaudu maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamiseks võlanõudes leiad siit. Abi saad alati küsida ka Rahakott.ee meeskonnalt info@rahakott.ee

Miks peaksin kellelegi raha laenama?
Laenu andmisel on võimalik teenida tulu intresside pealt. Mida rohkem laenad, seda enam on võimalus teenida.


Miks minu üles pandud rahapakke ära ei võeta? 
Soov rahapakkide järele sõltub liitunud inimeste arvust, nende rahavajadustest ja sobilike rahapakkide olemasolust. Kui Teie lisatud rahapakk ei ole juba pikemat aega kellegis huvi äratanud, siis võib asi olla Teie poolt seatud tingimustes intressi, rahapaki summa suuruse või tagasimakse tähtaja näol.


Miks on portaalis vahepeal rahapakke mõni üksik, laenusoove aga palju?
Alati ei pea laenusoovide rahuldamiseks kasutajad enda rahapakke lisama. Osa kasutajatest rahuldab teiste laenusoove just nii, et leiab lisatud laenusoovi, tutvub tingimuste ja laenusoovija taustaga ning sobivusel vastab sellele.


Miks minu laenusoove ei rahuldata?

Sõltub jällegi kasutajate arvust, nende huvist laenusoove rahuldada ja muidugi ka laenusoovide tingimustest laenuandjatele. Kõige targem on hoida enda laenusoov nähtaval ja oodata, kuni keegi selle leiab või kui laenuraha vajadus on kiire, siis kustutada laenusoov ja lisada uus soov kõrgema intressiga, see muudab laenusoovi investoritele atraktiivsemaks.

Veel tasub jälgida ka seda, et kui Te panete üles laenusoovi summas 120 eurot ja märgite, et tagasi soovite maksta 122 eurot, siis on üsna kindel, et seda laenusoovi ei rahuldata. Kes ikka tahaks laenata raha, kui Teie andmete vaatamine juba maksab 2,10 eurot laenuandja jaoks?

Kui palju pean laenajana intresse tagasi maksma?
Rahakott.ee portaalis määrab laenuvõtja endale ise intressi. Tuleb sisestada soovitud laenusumma intress, mille pealt kalkuleeritakse koheselt tagasimakstav summa. Intressid algavad 1% ja lõppevad 50% juures. Tagasimakstava summa ja intresside arvutamisel on abiks lehe allosas olev laenukalkulaator.


Kuidas toimub intresside arvestamine ja mis värk sellega on?

Intresside süsteem on väga lihtne. Ei ole mingeid keerulisi skeeme stiilis nädala-, kuu- või aastaintress. Intressi määrab iga kasutaja vastavalt enda soovile ja võimalusele ning see kehtib konkreetsele summale olenemata laenuperioodi pikkusest.

Kas väikese aja peale enda määratud intressiga võetud laen ei ole kokkuvõttes kulukas?
Kuidas võtta. Meie arvamus on, et inimesel peaks olema õigus määrata intress ise. Kindlasti võib spekuleerida teemadel, kui mitusada protsenti tuleks sel juhul näiteks aastaintress, aga üldjuhul laenaja ei võta laene aastas nii palju, et peaks sellepärast muretsema. Pealegi, alati on võimalus Teil sisestada ka minimaalne protsent. Kuid kas siis oleks laenu andmisest huvitatuid investoreid on iseküsimus.

Otsing
Otsing asub iga portaali lehekülje alumises ääres. Otsingut kasutades tuleb täita kõik lahtrid, määrates ära mida otsid ja märkides ääres punktikesega, mille järgi kuvada otsingutulemuste järjestus. Seejärel avaneb uus leht koos hetkel saadavate tulemustega. Tulemused on reastatud järjekorda ülevalt alla alates suuremast.


Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust klienditoega: info@rahakott.ee

Kasulikke tehinguid!
Rahakott.ee meeskond


Kalkulaator

Sinu laenatav summa EUR
Intress on
Tagasi pead maksma 126 EUR
 


© 2022 Kõik õigused reserveeritud OÜ Masuta. SMS Service by Fortumo.